wyszukiwanie zaawansowane
1 » Kasy online2

Kasy online

W związku z pojawieniem się projektu przepisów dotyczących użytkowania kasy online rodzi się pytanie: Od kiedy i jak będzie on funkcjonował?

 

Kasy online 2019 - Z jakimi zmianami fakt ten jest związany?

  1. Po wprowadzeniu przepisów dotyczących kas online, urządzenie fiskalne w dalszym ciągu będzie funkcjonowało w oparciu o sprzętowe zabezpieczenie informacji wykorzystujące pamięć fiskalną, a także paragonów (pamięć chroniona). Nowością jest brak obowiązku stosowania kopii elektronicznej.
  2. Urządzenie ma zapewniać możliwość drukowania paragonów papierowych z jednoczesną emisją dokumentu elektronicznego. Paragony mają być przeznaczone dla każdego kupującego, również dla osoby płacącej pieniądzem gotówkowym po zastosowaniu odpowiedniego szyfru nabywcy.
  3. Ponadto, kasa online ma być przypisana do osoby podatnika, natomiast informacje dotyczące tego urządzenia uwzględnione mają być w komponencie fiskalnym.
  4. Co więcej, kasy online mają zapewniać łączność z serwerem, który pełni funkcję centralną. W fazie rozruchu urządzenia (fiskalizacja) dojdzie do przekazania do repozytorium danych dotyczących kasy oraz jej głównym użytkowniku (właścicielu). Takie działanie doprowadzi do uzyskania zwrotnej informacji o przydzielonym numerze ewidencyjnym. Podczas użytkowania kasy online będzie ona przekazywała dane, które dotyczą sprzedaży.
  5. Każde urządzenie ma być przystosowane do podejmowania współpracy z terminalem płatniczym.Kasy online 2019 - branże

 

Przepisy przejściowe mają ograniczyć możliwości funkcjonowania ewidencji obrotu oraz kwot podatkowych z wykorzystaniem urządzeń, które nie zapewniają łączności z Centralnym Repozytorium Kas z zastosowaniem sieci o charakterze teleinformatycznym, a także przesyłania danych do określonego repozytorium (czyli przy zastosowaniu urządzeń dotychczas funkcjonujących). Co więcej, podkreślić należy fakt, że możliwość rejestracji przy wykorzystaniu urządzeń, które nie zapewniają opisanego wyżej działania, ma być ograniczana do określonych terminów.Ograniczanie stosowania urządzeń fiskalnych dotychczas funkcjonujących - od kiedy?

 

Przepisy przejściowe miały wskazywać następujące terminy:

Do dnia 31 grudnia 2018 roku:

  • W przypadku realizacji usług dotyczących naprawy motorowerów, a także pojazdów silnikowych, w tym także naprawy opon. Zakres obejmuje także zakładanie, bieżnikowanie, a ponadto regenerowanie opon oraz ich wymianę.
  • Usługi dotyczące sprzedaży benzyny silnikowej, gazu do napędu silników spalinowych, oleju napędowego.

Do dnia 30 czerwca 2019 roku  - usługi dotyczące wyżywienia realizowanego przez placówki stacjonarne, również w formie sezonowej, a także w zakresie zakwaterowania o charakterze krótkotrwałym.

Do dnia 31 grudnia 2019 roku - dotyczy realizacji usług kosmetycznych, fryzjerskich, kosmetologicznych, budowlanych, opieki medycznej, która wykonywana jest zarówno przez lekarzy, jak i stomatologów, prawniczych, a ponadto związanych z funkcjonowaniem obiektów przyczyniających się do poprawy kondycji fizycznej tylko w aspekcie wstępu.

Podkreślić należy fakt, że na dzień 1 stycznia 2019 roku nowe przepisy dotyczące kas online nie zostały jeszcze zaakceptowane, dlatego też nie dotyczą one żadnej z branż.Kasy online 2019 - ustawa o VAT

 

Rozruch ewidencji sprzedaży przy wykorzystaniu określonych urządzeń będzie ważny z powodu dwóch kwestii. Pierwszy element dotyczy prawa do uzyskania ulgi w związku z nabyciem kasy online, natomiast drugi aspekt związany jest z niebezpieczeństwem uiszczenia dodatkowego zobowiązania o charakterze podatkowym. Jakie rozwiązania w tym zakresie ma przewidywać ustawa o VAT (projekt nowelizacji)?

Po wejściu w życie nowelizacji ustawy o VAT, możliwość uzyskania ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej będzie przysługiwała wyłącznie tym podatnikom, którzy uruchomili ewidencję z uwzględnieniem obowiązujących terminów, przy czym planuje się, że dzień rozpoczęcia ewidencjonowania przy wykorzystaniu kasy online to: 1 stycznia 2019 roku, 1 lipca 2019 roku bądź 1 stycznia 2020 roku, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

W tym przypadku również należy podkreślić fakt, że na dzień 1 stycznia 2019 roku nowe przepisy dotyczące kas online nie zostały jeszcze wprowadzone, dlatego też nie dotyczą one żadnego z rodzajów prowadzonej działalności.

W celu uzyskania większego zakresu informacji, które dotyczą nowości związanych z funkcjonowaniem kas online, warto zasięgnąć danych dostępnych pod adresem: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kasy-fiskalne-online.


Przejdź do strony głównej

Kategorie

Oprogramowanie sklepu shopGold.pl